Yêu cầu của khách hàng

Yêu cầu của khách hàng

Kẹp các phụ tùng trên thiết bị cố định đặc biệt để hàn hoàn toàn.Mối hàn không bị xoắn và không có khuyết tật hàn như hàn giả, vết cắt xén, lỗ khí, v.v.;

Trong tầm với của robot, hạn chế tối đa phạm vi hoạt động giữa hai trạm, bố trí trạm làm việc hợp lý.Các trạm làm việc phải nhỏ gọn và không gian phải được sử dụng hợp lý để giảm diện tích sàn;

Trạm làm việc được trang bị đèn chống hồ quang, lưới an toàn và các phương tiện an toàn khác.Hai trạm hoạt động độc lập mà không bị nhiễu, cải thiện hơn nữa tốc độ sử dụng của thiết bị.