Quảng Châu sẽ thành lập một khu thí điểm phát triển và đổi mới trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi thư tới chính quyền tỉnh Quảng Đông để hỗ trợ Quảng Châu xây dựng khu thí điểm quốc gia về đổi mới và phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo.Bức thư chỉ ra rằng việc xây dựng khu thí điểm nên tập trung vào các chiến lược quốc gia lớn và nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội của Quảng Châu, khám phá những con đường và cơ chế mới để phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, hình thành kinh nghiệm có thể nhân rộng và khái quát hóa, và dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế thông minh và xã hội thông minh ở Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macao bằng cách trình diễn.

Bộ Khoa học và Công nghệ nói rõ rằng Quảng Châu nên phát huy hết lợi thế của mình về tài nguyên giáo dục và khoa học AI, các kịch bản ứng dụng và cơ sở hạ tầng, thiết lập hệ thống nghiên cứu và phát triển cấp cao, tập trung vào các lĩnh vực chính như chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cao cấp. kết thúc sản xuất và vận tải ô tô, tăng cường tích hợp công nghệ và ứng dụng hợp nhất, đồng thời nâng cao trí tuệ công nghiệp và khả năng cạnh tranh quốc tế.

Đồng thời, chúng tôi sẽ hoàn thiện hệ thống chính sách và quy định để xây dựng một hệ sinh thái mở và sáng tạo trí tuệ nhân tạo cấp độ cao.Chúng ta cần tiến hành thử nghiệm các chính sách trí tuệ nhân tạo, tiến hành thử nghiệm thí điểm về mở và chia sẻ dữ liệu, đổi mới hợp tác giữa ngành công nghiệp, trường đại học, nghiên cứu và ứng dụng cũng như tích tụ các yếu tố cao cấp.Chúng tôi sẽ thực hiện các thử nghiệm về trí tuệ nhân tạo và khám phá các mô hình quản trị xã hội thông minh mới.Chúng tôi sẽ thực hiện các nguyên tắc quản trị trí tuệ nhân tạo thế hệ mới và tăng cường xây dựng đạo đức trí tuệ nhân tạo.

Quảng Châu sẽ thành lập một khu thí điểm phát triển và đổi mới trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

Ở một khía cạnh nào đó, trí tuệ nhân tạo cung cấp một nguồn năng lượng mới cho sự phát triển kinh tế của thời đại này và tạo ra một “lực lượng lao động ảo” mới. Chúng ta nên bắt kịp xu hướng của Thời báo và theo dõi sự phát triển của Thời báo.


Thời gian đăng: Sep-11-2020